Over ons

De ChristenUnie is een politieke fusie van de partijen RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). ChristenUnie!   Eenvoudig.    Recht-toe-recht-aan.     En degelijk.
De ChristenUnie staat in een rijke traditie. Een traditie van Calvijn, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. Een traditie van ARP, CHU, GPV en RPF. Talloze christenen hebben zich in het verleden uitgesproken over de inhoud van de christelijke politiek. Over de relatie tussen geloof en politiek, over de vrijheid van godsdienst en over de betekenis van Gods wet voor het publieke leven. De ChristenUnie bouwt voort op datgene wat door anderen is gezegd en geformuleerd. Verbonden met het christelijk denken over de inrichting van het politiek en maatschappelijk leven, formuleert ze haar program in aansluiting op de eisen en vraagstukken van deze tijd. 
                              

 Een duidelijke naam.      Een duidelijk beeld.
De ChristenUnie vertaalt geloof in politiek, want geloof heeft óók handen!

Lees meer over de ChristenUnie op :    www.christenunie.nl

Geschiedenis ChristenUnie Montfoort Linschoten

Kiesvereniging ChristenUnie Montfoort
Historie

ChristenUnie Montfoort is opgericht op 1-1-2004 als een politieke partij van uit de voormalige RPF. Onder de naam RPF is vanaf 1997 voorbereidingen gedaan om mee te kunnen doen aan de verkiezingen in 1998. In 1998 haalde RPF één raadszetel door 348 stemmen van de 8527 totaal aantal stemmen binnen te halen.Ook met de verkiezingen in 2002 en 2003 is het bij deze ene raadszetel gebleven. Bij de Europese Parlementsverkiezingen in 2004 deden we als ChristenUnie en SGP met een gezamelijk lijst aan mee en haalden 526 stemmen binnen van de in totaal 4510 uit gebrachte stemmen. Op 7 maart 2006 haalden we als ChristenUnie 661 stemmen binnen van het totaal van 6527 uitgebrachte stemmen.
Ruim voldoende voor 1 raadszetel en daardoor kregen we er ook nog 1 restzetel bij, dus zaten we toen met 2 raadzetels in de Raad.En omdat we in het verleden een betrouwbare partner waren in de raad heeft de grootste partij Progressief Akkoord, met 4 zetels in de raad, ons samen met het CDA, met 3 zetels, uitgenodigd om samen het college te vormen. Aangezien onze gemeente te klein is voor 3 wethouders en wij ook altijd tegen 3 wethouders waren in het verleden ondersteunen wij dit college en leveren wij de voorzitter voor de Raadscommissie.Hiermede hopten wij in de toekomst een duidelijk en eerlijk ChristenUnie geluid te laten klinken in de komende raadsperiode.
Helaas zijn we in 2010 die rest zetel kwijt geraakt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart, en zitten we weer met 1 zetel in de raad maar dat zal ons er niet van weerhouden constructief mee te denken met de nieuwe collegepartijen.
 
Leden
De kiesvereniging heeft op dit moment circa 66 leden. Naast het bestuur is er een campagneteam en is er een fractie bestaande uit 5 leden. De fractie wordt ondersteund door een steunfractie.

Wij hebben uw steun nodig!
U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. U kunt zich aanmelden als lid: Klik hier,  ook kunt u bij het bestuur informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging.