Nieuws

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Montfoort-Linschoten

Herstel oevers- Lange en Korte Linschoten

07 12 2018 17:34

Herstel oevers- Lange en Korte Linschoten:

  • ChristenUnie vindt de bedragen voor onderzoek, € 70.000,--, veel te hoog. Heel veel informatie is al beschikbaar o.a. bij Oudewater. Ook over de wijze waarop de verbetering moet worden aangepakt. Aan de Nieuwe Zandweg is daar al ervaring mee opgedaan.

 

Labels

Winkeltijden verordening, begroting en stijging afvalkosten

01 12 2018 17:27

Winkeltijdenverordening:

Om de navolgende redenen heeft de ChristenUnie samen met SGP CDA en Lokaal Montfoort tegen verruiming van de winkeltijden gestemd.

A. Om principiele redenen;  de zondag is een rustdag;  B. Er zijn verschillende lokale winkels die moeilijk open kunnen zijn qua personeel  C. Er is onvoldoende onderzoek gedaan onder winkeliers of er werkelijk behoefte is aan verruiming van de zondagsopenstelling. Hun belangen zijn onvoldoende meegewogen en zo is er dus door de coalitie een onzorgvuldige afweging  geweest.

De ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen ingediend. Deze vragen zijn door de wethouder/college  onvoldoende/niet zijn beantwoord/ weerlegd.

Begroting:

De nieuwe begroting van de gemeente Montfoort/ Linschoten voor 2019 kent grote hiaten en onzekerheden. Het hoofdlijnenakkoord, zoals dat door de coalitie partijen is afgesproken, is er niet in opgenomen. Dit is geen juiste begrotingsstrategie

Stijging afvalkosten

Coalitie in de gemeente Montfoort/ Linschoten kiest voor sterke onverantwoordelijke stijging ( 30 % in 3 jaar) van de afvalkostenheffing  voor onze inwoners. Terwijl sommige partijen in de coalitie altijd hebben aangedrongen op lagere kosten. Dit is een grote tegenstelling met wat door die partijen altijd is gezegd. Er is sprake van een tegendraadse ontwikkeling/actie. De ChristenUnie kan daarin niet meegaan en vindt dit niet nodig.

 

Labels

afscheidsreceptie wethouders

23 06 2018 09:31

Jan Vlaar, Ineke Langerak en Marieke Lejeune hebben zich in de afgelopen bestuursperiode (s) als wethouder met veel enthousiasme en energie ingezet voor de gemeente Montfoort.

 Het gemeentebestuur is hen zeer erkentelijk voor hun grote betrokkenheid en biedt hen graag een afscheidsreceptie aan

 Wij nodigen u van harte uit om informeel onder het genot van een drankje en een hapje Jan, Ineke en Marieke persoonlijk de hand te schudden op donderdag 28 juni 2018 van 16.00 – 18.00 uur bij De Heeren van Montfoort, Hoogstraat 41, 3417 HB Montfoort.

Jan, Ineke en Marieke ontvangen liever geen afscheidscadeaus, maar graag een donatie ten behoeve van: Doemeehuis Linschoten en Montfoort,  o.v.v. inrichting,  rekeningnummer: NL 83 RABO 0134 1728 41

  Namens het college van burgemeester en wethouders,

  Marc van der Veer                                                     Petra van Hartskamp

gemeentesecretaris                                                   burgemeester            

Labels

Installatie van de forumleden

14 04 2018 20:47

De forumleden zijn weer geïnstalleerd.

Labels

DANK VOOR UW STEM

26 03 2018 08:00

We willen graag alle mensen bedanken die zich tijdens de campagne hebben ingezet. En u, als u uw stem aan ons heeft toevertrouwd, heel hartelijk danken voor het vertrouwen.

Labels

Verkiezingsdebat 13 maart 2018

17 03 2018 13:29

Labels

Facebook