Nieuws

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Montfoort-Linschoten

afscheidsreceptie wethouders

23 06 2018 09:31

Jan Vlaar, Ineke Langerak en Marieke Lejeune hebben zich in de afgelopen bestuursperiode (s) als wethouder met veel enthousiasme en energie ingezet voor de gemeente Montfoort.

 Het gemeentebestuur is hen zeer erkentelijk voor hun grote betrokkenheid en biedt hen graag een afscheidsreceptie aan

 Wij nodigen u van harte uit om informeel onder het genot van een drankje en een hapje Jan, Ineke en Marieke persoonlijk de hand te schudden op donderdag 28 juni 2018 van 16.00 – 18.00 uur bij De Heeren van Montfoort, Hoogstraat 41, 3417 HB Montfoort.

Jan, Ineke en Marieke ontvangen liever geen afscheidscadeaus, maar graag een donatie ten behoeve van: Doemeehuis Linschoten en Montfoort,  o.v.v. inrichting,  rekeningnummer: NL 83 RABO 0134 1728 41

  Namens het college van burgemeester en wethouders,

  Marc van der Veer                                                     Petra van Hartskamp

gemeentesecretaris                                                   burgemeester            

Labels

Installatie van de forumleden

14 04 2018 20:47

De forumleden zijn weer geïnstalleerd.

Labels

DANK VOOR UW STEM

26 03 2018 08:00

We willen graag alle mensen bedanken die zich tijdens de campagne hebben ingezet. En u, als u uw stem aan ons heeft toevertrouwd, heel hartelijk danken voor het vertrouwen.

Labels

Verkiezingsdebat 13 maart 2018

17 03 2018 13:29

Labels

AARDGASVRIJ WONEN

14 03 2018 21:48

Ondertekening van convenant aardgasvrije nieuwbouwwoningen ook in Montfoort. Weer een stap in de richting van een duurzamere samenleving! pic.twitter.com/OOyrCXkP7R

Labels

U stemt toch ook? We adviseren u graag!

12 03 2018 13:28

Tot het laatste moment enthousiast en de kou trotserend zijn onze propagandisten in de weer om de standpunten van de ChristenUnie kenbaar te maken. En het is zeer de moeite waard om hiervan kennis te nemen.

Op veel terreinen zijn wij actief en doen wij ons best om in samenwerking met anderen Montfoort-Linschoten tot een plek te maken waar het goed is.

Onder andere wil de ChristenUnie zich sterk maken voor de “ Zorg “ en het “ Onderwijs “.

Wij willen graag waardevol en betrouwbaar voor iedereen zijn en met respect voor anderen samenwerken.

Labels

Facebook