Bestuur

De ChristenUnie heeft u nodig!!!

Beste mensen,
De ChristenUnie maakt zich hard voor de samenleving. Zowel landelijk, provinciaal als
plaatselijk laten wij ons christelijk sociaal geluid horen.
Dit heeft de ChristenUnie natuurlijk niet kunnen bereiken zonder uw steun.
Maar de ChristenUnie heeft u nog steeds nodig. Wij zijn als bestuur dringend op zoek
naar versterking om ook het hart van de plaatselijke ChristenUnie te versterken. Heeft u
interesse of wilt u meer informatie over de werkzaamheden dan kunt u terecht bij onze
secretaresse Cora Nap.
Dit jaar wordt voor ons als plaatselijke ChristenUnie het jaar dat wij ons ledenbestand
willen uitbreiden. Heeft u vrienden, kennis, buren, etc. die interesse hebben om lid te
worden van de ChristenUnie, dan kunt u de namen aan ons doorgeven zodat wij een
informatiepakket opsturen of een lidmaatschap kunnen verzorgen. Wij kunnen niet
zonder uw hulp.

Hartelijk bedankt voor uw steun de afgelopen tijd.


Met vriendelijke groet,
Namens ChristenUnie Montfoort / Linschoten
Teus Kok (voorzitter)


Bestuur

 • Teus Kok (voorzitter)
    
  Oostwijk 38
  3461 GP Linschoten
  Telefoon: 0348-419177

 • Kees Crum (penningmeester)
   
  S.v.Linschotenstraat 63
  Linschoten
  Telefoon: 0348-434359